Monday, July 22, 2024
อาหารเสริม
สุขภาพ

ไม่มีอาหารเสริมที่ล้างพิษตับ

อาหารเสริม

วิธีดูแลตับให้แข็งแรงแทบจะไม่ต้องทานอาหารเสริมเลย ไม่มีเอกสารทางวิชาการที่กล่าวว่าการทานอาหารเสริมจะช่วยล้างพิษที่อยู่ในตับได้ นั่นหมายความว่าท่านต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดูแลรักษาตับของท่าน

จำกัด ไขมันในอาหารของคุณ การทานอาหารที่มีไขมันมากในอาหารทอดขนมและอาหารจานด่วนนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนัก การเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงของโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การรักษาอาหารของคุณให้แข็งแรงจะทำให้ตับมีสุขภาพดีขึ้น

อยู่ห่างจากสารพิษ สารเคมีในยาฆ่าแมลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและละอองลอยบางชนิดสามารถทำลายตับของคุณได้ หากคุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อตับ, ใช้ความระมัดระวังเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ไวน์หรือสุราในปริมาณมากทำให้เซลล์ตับเสียหายและอาจนำไปสู่โรคตับแข็ง ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ – ไม่เกินวันละ 1-2 แก้ว

หลีกเลี่ยงการใช้ยาเรื้อรัง ยาที่กินทุกครั้งจะต้องถูกทำลายและนำออกโดยตับของคุณ การใช้หรือใช้ยาในทางที่ผิดเช่นสเตียรอยด์และยาสูดดม อาจทำให้อวัยวะนี้เสียหายอย่างถาวร การใช้ยาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายเช่นเฮโรอีนสามารถทำลายตับได้เช่นกัน

อย่าผสมแอลกอฮอล์กับยา การใช้แอลกอฮอล์และยาบางชนิดร่วมกันอาจทำให้ตับถูกทำลายได้ อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทานยาตามใบสั่งแพทย์ หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หากฉลากระบุว่าชุดค่าผสมนั้นไม่ปลอดภัย ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญดังนั้นคอเหล้าทั้งหลายต้องระวังให้ดี

Back To Top