Wednesday, April 17, 2024
ก่อสร้าง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประตูบ้าน

การเลือกประตูบ้านหลังบาน ในแต่ละส่วนของบ้านนั้น ไม่ได้ง่ายเลย เพราะว่ามีอิทธิพลและปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจของเจ้าบ้านด้วยกันทั้งนั้น ส่วนจะเลือกแบบไหนนั้น อยู่ที่ความชื่นชอบและความจำเป็นส่วนตัวของ เจ้าของงบประมาณในการก่อสร้างเป็นหลัก เพราะว่าแม้นว่าจะจูงใจอย่างไร ทุกคนต่างมีในใจแล้ว เมื่อได้ทำการศึกษาอย่างจริงจัง นั้นเอง นอกจากการเลือกวัสดุ ที่จะนำมาทำประตูบ้านแล้ว การเลือกประเภทและชนิดของประตู หรือตำแหน่งในการติดตั้งประตูนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็น และสำคัญอย่างมาก ในการติดตั้งประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูทั้งภายในหรือภายนอก เรื่องของความเหมาะสม ในการติดตั้ง และการเลือกประเภทให้เหมาะสม เช่น สามารถเปิดได้กว้างขนาด ติดตั้งแล้วเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ มากมายขนาดไหน และติดตั้งแล้วโปร่ง โล่งสบายหรือไม่ สามารถเปิดเข้ากับออกแบบใด และแข็งแรงหรือไม่ ทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่จำเป็น ในการติดตั้งด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้น เรื่องของการเลือกประเภท ประตูบ้านให้เหมาะสมนั้น ก็จะต้องดูในเรื่องของอะไรบ้าง แน่นอนหรือว่าเรื่องของประตูนั้น จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจะเลือกแบบบานสวิง บานเปิด บานเลื่อน บานเฟี้ยมบ้านหมุน หรือจะเป็นประตูม้วน ก็ต้องเลือกตามประเภทการใช้งาน ของแต่ละคนว่า ติดตั้งจุดใด บริเวณใด เปิดเข้าเปิดออก หรือเลื่อนเข้าเลื่อนออก แล้วประตูบ้าน จะไม่สร้างความเกะกะรำคาญ และไม่กินพื้นที่มากจนเกินไป […]

Read More
ก่อสร้าง

ประตูบ้านภายนอกควรใช้วัสดุใด

อย่างที่ทราบว่าประตู ที่ใช้ภายใน ที่ใช้สำหรับเปิดเข้าเปิดออก จากภายนอกบ้านเข้ามาสู่ในบ้าน นับว่าเป็นประตูที่สำคัญ นอกจากที่จะต้องมีความแข็งแรง และทนทานแล้ว จะเป็นประตูเน้นความความสวยงาม ของแต่ละบ้านด้วย โดยเฉพาะบ้านหลังใดก็ตาม ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ที่ค่อนทางที่จะมาก ดังนั้นงบประมาณ ในการที่จะก่อสร้างบ้านประตูบานหน้า จึงราคาแพงมากกว่าประตูในห้องอื่นๆ ดังนั้นบานประตูบ้านบริเวณหน้าบ้านนี้ จึงเป็นบานประตู ที่สูญเสียงบประมาณมากที่สุด นอกจากจะเน้นในเรื่องความสวยงามแล้ว บานประตูหน้าบ้านนี้ จะต้องมีความแข็งแรง และทนทานมากที่สุด เพราะจะต้องถูกทั้งแดดและฝนอยู่ตลาดตลอดเวลา โดนทั้งไอความร้อนและความชื้น อยู่มากมายหลากหลายอย่าง ดังนั้นเรื่องของความแข็งแรงทนทาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกประตูบ้านแบบไม้ แน่นอนอยู่แล้วว่า จะต้องแข็งแรงและคงทนพอสมควร ต้องเลือกไม้ที่มาทำ ที่มีความแข็งแรงและคงทน เป็นไม้เนื้อแข็ง ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย ในการที่จะซื้อราคาแพงเช่นเดียวกัน ดังนั้นสำหรับบ้านที่จะก่อสร้างประตูไม้นั้น จะต้องเน้นในเรื่องของการเลือก ไม้เนื้อแข็งแต่เพียงอย่างเดียว หรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยง การใช้ประตูไม้ก็อาจจะมาเลือกพวก อะลูมิเนียมหรือ PVC ซึ่งนับได้ว่า ราคาค่าใช้จ่าย ในการที่จะนำมาติดตั้งประตูบ้านนั้น ถูกกว่าการซื้อ”ไม้  หมดปัญหาในเรื่องของการบิดงอ ผุพัง ไม่มีปัญหา ปลวก มด แมลง กิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะต้องเลือกช่างที่ดีด้วย […]

Read More
Back To Top